About The Book

Cada un dos contos perfila experiencias diversas, intensas e dramáticas do mundo infantil, que o autor literaturiza maxistralmente, rescatando para o soño instantes fuxidíos do pasado. O feito de que cada relato estea posto en boca dun narrador-neno distinto constitúe un acerto para mostrar de forma máis verosímil e universal diversas vivencias, que constitúen a esencia da infancia rescatada pola memoria: a autoafirmación, a incomprensión, a irrupción do marabilloso, a transgresión das normas dos adultos, a descuberta do sexo… etc.